อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.00
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.00
ต้นไม้ประจำจังหวัด/ดอกไม้ประจำจังหวัด
省树/省花
省树: 斯里兰卡董里树,是董里吉祥种植的皇家植物。
学名: Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.
家庭: BIGNONIACEAE
通用名称: 绿檀木, Jacaranda
其他名称: Stereospermum colais

   小型落叶乔木,高4-10米,树冠状。树皮浅棕色至灰色,生长缓慢。 叶子由对立的双羽组成。叶子很小,尖端尖,基部圆形。紫色的花朵在树枝的末端形成了一个大的分支花束。花瓣的底部连接成5片花瓣的试管。 当直径约为2厘米时。果实是扁平荚果,宽1-1.5厘米,长2-2.5厘米。变老时,分成两半,带翅膀的小扁平种子。 生态学:这是一种南美本地植物,在大多数土壤类型中都能生长良好。 Phraya Ratsadanupradit被带到董里府的工厂。

开花: 12月-3月
繁殖: 种子开花4-6年
好处: 被种植作为观赏植物。
省花
花名:斯里董里花
学名: Jacaranda filicifolia D. Don.
家庭: BIGNONIACEAE
其他名称: Stereospermum colais(曼谷),Sri Trang(董里)
一般特征: 多年生落叶植物,高5-10米,树冠。叶子由相反的羽毛组成。 在一大束树枝上开花。紫色的花,5花瓣在管中连接。当花开直径约1厘米时。一月至三月开花。果实成熟时为扁平荚,分成两半,有翅的种子。
繁殖: 播种
最佳条件: 所有土壤均为木质,户外需要适度的水分和水分。
产地: 南美本地植物。