อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
10.46
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.46
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”
5 สิงหาคม 2565

วันนี้ (5 ส.ค. 2565) ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน และทรงปาฐกถาพิเศษ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ในโอกาสนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท จากห้องอำนวยการจัดการประชุมออนไลน์ เพื่อตอบข้อซักถามแบบ Real Time ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมา และความก้าวหน้าการดำเนินงานธนาคารสมอง พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์ “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”  ในการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนา และสาธารณชนได้รับทราบนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ประกอบ 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โซน 2 “สู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาธนาคารสมอง” โซน 3 “20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน” และ โซน 4 “สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน”

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7