อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
10.04
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
8 สิงหาคม 2565

วันนี้ (8 ส.ค.2565) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมพบปะประชาชน โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะร่วมให้การต้อนรับ และมี นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด กล่าวต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุงในครั้งนี้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยและต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข จึงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติ ประกอบกับในช่วงนี้ ภาคใต้กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมได้ จำเป็นต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจังหวัดตรังที่อยู่ปลายน้ำ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามนโยบายในการมุ่งเน้นป้องกันปัญหาเชิงรุก ลดการเกิดภัย หรือบรรเทาเหตุการณ์ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7