อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
09.22
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.22
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)
9 สิงหาคม 2565

(9 ส.ค.2565) ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยให้ผู้ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทางรูปแบบ VIRTUAL RUN เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการโดยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (Web Conference) Meeting ID:8930 Meeting Pin : 090865 และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook : ท้องถิ่นไทย

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7