อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
10.00
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตรัง (กพร.ปจ.)
10 สิงหาคม 2565

 (9 ส.ค.2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตรัง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ กลุ่มผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 คน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคำสั่งที่ 5/2564 แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จำนวน 4 คน ซึ่งการประชุมวันนี้ได้นำเรื่องพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตรัง พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566-2570 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570

×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10