อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.36
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.36
หนังสือเวียน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 300 รายการ
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
หนังสือเชิญประชุม กบจ. ครั้งที่ 5/2564
รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 2/2564
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) กลุ่ม ฌ 8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ
รายงานการประชุม ก.บ.จ ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 10/2673
หนังสือการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม 2563
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศฯ
การเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไปที่หน้า