อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.32
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.32
เอกสาร/แบบฟอร์ม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
แนวทางการยืมใช้พัสดุ
แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศปี 2561
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาวิสาขบูชา
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม