อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.06
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.06
คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 22 รายการ
การจัดงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557
การประชุมแนวทางการปฎิบัติราชการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประำจำปีงบประมาณ 2556
การจัดงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2555
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80พรรษา 12 สิงหาคม 2555
การแต่งกายชุดขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ประกาศคัดเลือกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ไปที่หน้า