อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.58
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.58
แผนงาน/โครงการสำคัญ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2565)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2564)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2563)