อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.21
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.21
คณะผู้บริหาร
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
08 9203 3968
trang@moi.go.th
นายไพบูลย์ โอมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
0 81893 7010
trang@moi.go.th
นายภูวนัฐ สมใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
08 9203 3968
trang@moi.go.th
นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
ปลัดจังหวัดตรัง
08 9973 9817
trang@moi.go.th
นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง
0892034150
trang@moi.go.th
นายอนันต์ ทองอุ่น
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
08 9973 4804
trang@moi.go.th
นายธรรมกร ลีลาวรกุล
พัฒนาการจังหวัดตรัง
084​ 874 0612
trang@moi.go.th
นายประคอง ชูนวล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
08-1897-8751
trang@moi.go.th
นายสุชาติ โภชนกิจ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
089 8702249
trang@moi.go.th
นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
08-9969-6730
trang@moi.go.th