อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.56
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.56
แผนพัฒนาจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 เล่มที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 เล่มที่ 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2565)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2564)
แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2563)
ไปที่หน้า