อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
13.27
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
13.27
ข้อมูลเผยแพร่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 31 รายการ
แนวปฏิบัติของประชาชนกรณ๊ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2565
026 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตรัง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
รายงนการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2565)
สมุดติดต่อราชการจังหวัดตรัง ประจำปี 2565
ไปที่หน้า