อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.42
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.42
ระเบียบ/มาตรฐานต่างๆ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
คู่มือการปฏิบ้ติงาน การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. มาตรา 63
คู่มือถามตอบสำหรับ 3 ประเภทตำแหน่ง : ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ
แบบคำสั่งย้ายข้าราชการ
แบบคำสั่งรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
แบบคำสั่งเลื่อนตำแหน่ง
แบบคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง