อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.57
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.57
นโยบายและมาตราฐานการรักษาความปลอดภัย ICT
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจืทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
National Digital Economy and Society Development Plan and Policy (English Version)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผ่นพับ)