อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.46
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.46
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 60 รายการ
 • นายสกลกร อามาตมนตรี เสมียนตราอำเภอหาดสำราญ 075-208781
 • นายนพดล แย้มแก้ว ปลัดอำเภอหาดสำราญ (ฝ่ายสำนักงานอำเภอ) 075-208781
 • นางจิราวัลย์ ธนาเจริญสกุล ปลัดอำเภอหาดสำราญ (ฝ่ายปกครอง) 075-208781
 • นายชนะพล เที่ยงธรรม ปลัดอำเภอหาดสำราญ (ฝ่ายทะเบียนและบัตร) 075-208781
 • นายอุทัย หมุนจำนงท์ ปลัดอำเภอหาดสำราญ (ฝ่ายความมั่นคง) 075-208781
 • นายวิชญุตม์ ทองแป้น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 075-208781
 • นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอหาดสำราญ 075 - 208781
 • นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา 075 286149
 • นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง 075 299011
 • นางสาวณัฐภัสสร บุญกิจ เสมียนตราอำเภอ 075 206534
 • นายจรูญวิทย์ ภักภิรมย์ ปลัดอำเภอ 075 291458
 • นางวราภรณ์ อ่อนน้อม ปลัดอำเภอ 075296082
 • นายเกียรติศักดิ์ หวานพร้อม ปลัดอำเภอ 075296082
 • นายบุญธรรม ง่วนสน ปลัดอำเภอ 075 296082
 • นายประวี กัญชนะกาญจน์ ปลัดอำเภอ 075 291458
 • นายพลรัตน์ ชุมแก้ว ปลัดอำเภอ 075 296084
 • นายพรศิลป์ อรุณพันธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 075-296082
 • จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงศ์ นายอำเภอวังวิเศษ 075-296082
 • นายสุรศักดิ์ ศรีเทพ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 075-271504
 • นางสิริรัศม์ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 075-271504
ไปที่หน้า