อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.06
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.06
นโยบายการจัดการด้าน ICT
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 336/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด(Provincial Chief Information Officer Committee Assistant) และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ
คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 337/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) ของจังหวัดตรัง