อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.24
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.24
E-service
ประเภทงานบริการ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ระบบออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และใบอนุญาตนำแร่เข้าราชอาณาจักร : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ http://dpimnsw.dpim.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ระบบการอนุญาตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง iSingleForm : รายงานข้อมูล ร.ง.8 ร.ง.9 https://isingleform.go.th/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม https://i.industry.go.th/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง e-Payment : การชำระค่าธรรมเนียมโรงงาน https://epayment.cgd.go.th/e-payment/home
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ระบบสมัครร้านธงฟ้า https://thongfahfood.dit.go.th/AgreeUI.aspx
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ระบบขออนุญาติภาพยนต์และวีดีทัศน์ออนไลน์ https://www.m-culture.go.th/trang/more_news.php?cid=60
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง Mobile Application http://www.mnre.go.th/th/application
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต https://empui.doe.go.th/auth/index
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี http://mediation.led.go.th/public/login.php
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า (กรมบังคับคดี) http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ระบบตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย (กรมบังคับคดี) http://web2.led.go.th/bankr/useek_keyos.asp
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง กรมบังคับคดีระบบสอบถามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Ac...
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตรัง ระบบค้นหาราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ (กรมธนารักษ์) http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) http://efiling.dbd.go.th/EfilingRemoteWeb/memberpages/login....
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home....