อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
12.29
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.29
กฎกระทรวง/ประกาศ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย