อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องพะยูน
11.47
น้องพะยูน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องพะยูนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.47
ยุทธศาสตร์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่ 2/2564 เรื่อง การมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ฉบับที่ 2)
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 3957/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง Trang Smart City (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 723 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง Trang Smart City
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 722/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง Trang smart city